Speciális rendelkezések


1.) Az ingatlan gazdálkodó a megbízás elfogadása előtt pontos tájékoztatást tartozik adni arról, hogy milyen határidővel, milyen esélyekkel, milyen díjazás mellett, mely konkrét szolgáltatásokat elvégezve vállalja a megbízás ellátására irányuló szolgáltatást.

2.) Az ingatlangazdálkodó az általa vállalt szolgáltatások körét a megbízás elfogadását megelőzően köteles pontosan megjelölni.

Az ingatlangazdálkodó köteles tevékenységének gyakorlása során tartózkodni a következőktől:

1.) Más ingatlangazdálkodóktól nem a viszonossági szabályoknak megfelelően, illetve szervezett rendszerű adatforgalmazás keretében megszerzett információk egyoldalú felhasználásától, különösen pedig az egyes szövetségi tagok által üzleti célból gyűjtött piaci információk (pl. összehasonlítás céljára alkalmas forgalmi értékek) kívül állók részére ingyenesen vagy térítés ellenében történő rendelkezésre bocsátásától, általában a belső forgalmazásúnak minősülő adatok jogosulatlan kiszolgáltatásától, bármilyen formában történő közzé tételéről.

2.) a hírnévrontástól, amely által más vállalkozó jó hírnevét, hitelképességét, vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával, vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével, esetleg egyéb más módon sérti, illetve bármely azt veszélyeztető magatartás tanusításától,

3.) a munkaerő-csábítástól, amely elsődleges célját tekintve a konkurens vállalkozó gyengítés ére irányul, netán a munkaszerződés súlyosabb megszegésére vezet,

4.) a bojkottól, amely közvetlen felhívás formájában nyilvánul meg, harmadik ingatlangazdálkodóval szemben, akivel a gazdasági kapcsolatok felbontását vagy későbbi létrejöttének megakadályozását célozza,

5.) a versenytárgyalások eredményének bármilyen formában történő manipulálásától, a versenytárgyalás tisztességének csorbításától. Egyébként tilos akiíróval összejátszani, az elkésett ajánlatokat figyelembe venni, hiányos vagy szabálytalan ajánlat utólagos készítése.

6.) Tilos az ügyfelek megtévesztő információk alapján történő toborzása.

7.) számukra jogtalan vagy a másik szerződő féllel szemben biztosított tisztességtelen gazdasági előnyök ígérése, nyújtása,

8.) a szolgáltatás eladhatósága érdekében a fogyasztók, az ügyfelek megtévesztése, ellenőrizetlen, valótlan információk közzététele,

9.) a hirdetmények közzétevője pontos megnevezésének elhallgatása, illetve a szolgáltatás reklámozójának titokban tartása,

10.) jogosulatlanul folytatott, vagy egyébként jogszabályba ütköző tevékenység bármely formában való reklámozása,

ll.) a szolgáltatást nyújtó ingatlangazdálkodó által ismert tény bármelyik ügyfél számára hátrányt, illetve kárt okozó elhallgatás a, akár szándékosság, akár súlyos gondatlanság miatt,

12.) szakmai ismeretek rendeltetésellenes felhasználása, vagy ilyen tudás ügyfél érdekében való kihasználatlanul hagyása,

13.) az általánosan elfogadott szolgáltatási szokványoktól eltérő feltételek kikötése, valamint az ebből eredő előnyök reklámozása (pid. nálunk a vevő soha nem fizet, nálunk az okiratkészítés ingyenes, stb.)

14.) a befolyással való visszaélés lehetőségére való bármiféle utalás és az ilyet megvalósító magatartás,

15.) ellenőrizetlen adatok alapján tájékoztatás adása, jogi, gazdasági műveletek elvégzése,

16.) egyik vagy mindkét fél rovására megtévesztően, csalárd módon eljárni,

17.) a megbízó érdekében, mások számára valótlan vagy megtévesztő információt adni,

18.) a szakmában szokványosnak számító, illetve az általában megkívánt szolgáltatási beltartalmat bármely okból csökkenteni, akár díjmérsékléssei együtt is.

Kifejezetten tilos:

1.) A más által készítendő szakértői megállapítások bármely módon történő befolyásolása, vagy ilyen befolyásának engedve szakértői vélemény elkészítése,

2.) az ellenőrizetlen, vagy helyszíni szemle, illetve felmérés nélküli adatok üzleti célra történő felhasználása,

3.) a megfelelő felkészültséget, szakmai ismereteket, jártasságot nélkülöző szolgáltatás nyújtása, hozzáértés színlelése,

4.) más ügyfeleinek megbízási szerződés hatálya alatti elcsábítása, akár jobb, gyorsabb, olcsóbb szolgáltatás ígéretével vagy egyéb más módon,

5.) írásban, beavatkozásra való felkérés nélküli szolgáltatás más szolgáltatók ügyfelei számára, a fennálló megbízással azonos vagy ahhoz hasonló tartalommal,

6.) valótlan, megtévesztő információk bármely módon való reklámozása,

7.) forgalmi érték (akár állag, akár vagyoni értékkel bíró jog) felhajtásában bármilyen módon közreműködni.