ÜGYFELEKHEZ VALÓ KAPCSOLAT MEGKÍVÁNT NORMÁI:

1.) Az ingatlangazdálkodó a megbízás elfogadása előtt pontos tájékoztatást tartozik adni arról, hogy milyen határidővel, milyen esélyekkel, milyen díjazás mellett, mely konkrét szolgáltatások elvégzését vállalja, milyen feltételekkel látja el a megbízás tárgyát képező szo 19á1tatást.
Tilosa szolgáltatás beltartalmáról megtévesztő információ adása vagy az olyan szolgáltatás, amely az általában megkívántnál csekélyebb beltartalmat takar.

2.) Szakmai elvárástól eltérni csak rendkívül indokolt esetben, vagy az ügyféllel történő egyeztetés alapján, esetleg az ügyfél közrehatása miatt lehet.

3.) Az ingatlangazdálkodó általában is tartozik ügyfeleit a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a legmegbízhatóbb módon és a legpontosabb (folyamatos) tájékoztatás nyújtása mellet, korrekt díjtételeket alkalmazva kiszolgálni.

4.) Az ingatlangazdálkodó előre, írásban tartozik rögzíteni a megbízási feladatok, a lehetőség, a szükség, illetve az igény szerinti tartalommal, a szolgáltatásra megbízási szerződést írásban kötni és aszerint eljárni.5.) Ingatlanközvetítést folytató ingatlan-gazdálkodó, eladó ingatlanok címét csak megbízás alapján tudtára jutott, ellenőrzött, megtekintett ingatlanról, valamennyi esetben díjmentesen szolgáltathat ki. Egyéb módon megszerzett, ellenőrizetlen címek kiadása (akár írásban, akár szóban) térítési díjért nem végezhető.

Címszolgáltatásra berendezkedő szolgáltató, amennyiben a KÓDEX hatálya alá tartozik, súlyosan vét a szakma szabályai ellen, szankcióval számolhat.