VERSENYTÁRSAKHOZ VALÓ KAPCSOLAT

1.) Az ingatlangazdálkodó tartozik - saját érdekeinek érvényesítésén túl - az azonos szakmában működő vállalkozókkal korrekt kapcsolatot tartani, megértéssel fogadva azok üzleti érdekeit és törekvéseit, amennyiben nem sértik sem a szakmai elvárásokat, sem a Kódex előírásait.

Tilos

2.) a versenytárs által bizalmas használatra átadott információk jogosulatlan számára történő kiadása,

3.) a versenytárs szándékos dezinformálása,

4.) a jogosulatlan, tisztességtelen, a szakmában nem elfogadott információ, illetve adatgyűjtés folytatása,

5.) másik ingatlangazdálkodó rosszhírének keltése, ingatlangazdálkodó üzleti helyzetének jogtalan előnyök megszerzésével történő megrontása,

6.) azonos elnevezés mellett csökkent értékű szolgáltatás nyújtása,

7.) más vállalkozások üzleti titkainak bármi módon történő kikémlelése,

8.) másik ingatlangazdálkodónál már megkötött szerződés felbontására biztatni, a megbízás fennállása alatt eltérő feltételeket kínálva ügyfeleket befolyásolni, kizárólagos szerződés megszegésére biztatni és párhuzamosan másik, azonos szolgáltatási célra irányulót kötni,

9.) alvállalkozói szerződés ügyfél számára nem előnyös tartalommal való megkötése,

lO.)alvállalkozói munkáért a felelősség elhárítása (kivétel az ügyfél határozott utasítása az alvállalkozó személyének megválasztására. )11.) Súlyosan etikátlannak minősül a másik szolgáltató ügyfelével egy már folyamatban lévő ügyben, ugyanazon ügy ellátására irányuló szolgáltatási szerződés megkötése, annak előnyök ígérésévei való elcsábítása, részleges teljesítés önhatalmú befejezése, a mások által produkált megbízási eredmény részben vagy egészben történő elsajátítása, illetve az ügyben egy másik szolgáltatónál érintett ügyfél számára ezzel összefüggésben nyújtott üzleti segítség megadása.

Nem kifogásolható azonban az együttes reklám, illetve egyik szolgáltatónak a másikkal folytatott együttműködésére való utalás. Ingatlangazdálkodó közös vagy együttes eredményre vezető szolgáltatás esetén köteles a másik szolgáltatóval méltányos és tisztességes megállapodásra jutni a felektől beszedett díj megosztását illetően.